Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ କୋଭିଡ -୧୯ ଟିକାର ଫେଜ୍୨-୩ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନବ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ...

ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ କୋଭିଡ -୧୯ ଟିକାର ଫେଜ୍୨-୩ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନବ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଡିସିଜିଆଇ


ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ କୋଭିଡ -୧୯ ଟିକାର ଫେଜ୍୨-୩ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନବ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଡିସିଜିଆଇ | Sambad