Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଅନ୍‌ଲକ୍‌-୨.୦: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିବେ ଏସ୍‌ଓପି: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ...

ଅନ୍‌ଲକ୍‌-୨.୦: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିବେ ଏସ୍‌ଓପି: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର


ଅନ୍‌ଲକ୍‌-୨.୦: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିବେ ଏସ୍‌ଓପି: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର | Sambad