Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ କ୍ଲାସ୍‌ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା : ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ ନଥିବାରୁ ଗୁଜରାଟ, ଆସାମରେ ୨ ଛାତ୍ରଙ୍କ...

ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ କ୍ଲାସ୍‌ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା : ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ ନଥିବାରୁ ଗୁଜରାଟ, ଆସାମରେ ୨ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା


ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ କ୍ଲାସ୍‌ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା : ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ ନଥିବାରୁ ଗୁଜରାଟ, ଆସାମରେ ୨ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା | Sambad