Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଅମ୍ବାଲାରେ ଅବତରଣ କଲା ଆକାଶର ଅପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ଯୋଦ୍ଧା ରାଫେଲ୍ ; ୫ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ...

ଅମ୍ବାଲାରେ ଅବତରଣ କଲା ଆକାଶର ଅପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ଯୋଦ୍ଧା ରାଫେଲ୍ ; ୫ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ସ୍ବାଗତ କଲା ଭାରତ


ଅମ୍ବାଲାରେ ଅବତରଣ କଲା ଆକାଶର ଅପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ଯୋଦ୍ଧା ରାଫେଲ୍ ; ୫ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ସ୍ବାଗତ କଲା ଭାରତ | Sambad