Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଅଯୋଧ୍ୟା: ରାମ ମନ୍ଦିରର ‘ଭୂମିପୂଜନ’ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି ପାଇଁ ଆଗତ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କଲେ...

ଅଯୋଧ୍ୟା: ରାମ ମନ୍ଦିରର ‘ଭୂମିପୂଜନ’ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି ପାଇଁ ଆଗତ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କଲେ ଏହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ


ଅଯୋଧ୍ୟା: ରାମ ମନ୍ଦିରର ‘ଭୂମିପୂଜନ’ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି ପାଇଁ ଆଗତ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କଲେ ଏହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ | Sambad