Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଅଯୋଧ୍ୟା: ରାମ ମନ୍ଦିରର ‘ଭୂମିପୂଜନ’ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି ପାଇଁ ଆଗତ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କଲେ...

ଅଯୋଧ୍ୟା: ରାମ ମନ୍ଦିରର ‘ଭୂମିପୂଜନ’ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି ପାଇଁ ଆଗତ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କଲେ ଏହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ

0

[ad_1]

ଅଯୋଧ୍ୟା: ରାମ ମନ୍ଦିରର ‘ଭୂମିପୂଜନ’ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି ପାଇଁ ଆଗତ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କଲେ ଏହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ | Sambad