Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଆଇସୋଲେସନ୍‌ ୱାର୍ଡରୁ ପଳାଇ ପାନ ଦୋକାନ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ, କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ...

ଆଇସୋଲେସନ୍‌ ୱାର୍ଡରୁ ପଳାଇ ପାନ ଦୋକାନ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ, କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ ପୂରା ପରିବାର


ଆଇସୋଲେସନ୍‌ ୱାର୍ଡରୁ ପଳାଇ ପାନ ଦୋକାନ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ, କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ ପୂରା ପରିବାର | Sambad