Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଆଇସୋଲେସନ୍‌ ୱାର୍ଡରୁ ପଳାଇ ପାନ ଦୋକାନ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ, କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ...

ଆଇସୋଲେସନ୍‌ ୱାର୍ଡରୁ ପଳାଇ ପାନ ଦୋକାନ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ, କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ ପୂରା ପରିବାର

0

[ad_1]

ଆଇସୋଲେସନ୍‌ ୱାର୍ଡରୁ ପଳାଇ ପାନ ଦୋକାନ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ, କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ ପୂରା ପରିବାର | Sambad