Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଆଜି ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବିମାନରେ ଆସୁଥିବା...

ଆଜି ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବିମାନରେ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ


ଆଜି ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବିମାନରେ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ | Sambad