Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ୫ ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୋଭାକ୍ସିନ ଟିକା

ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ୫ ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୋଭାକ୍ସିନ ଟିକା


ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ୫ ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୋଭାକ୍ସିନ ଟିକା | Sambad