Home ଦେଶ ବିଦେଶ ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ଗଢ଼ିବା ପଥରେ ମୋଦୀ, ସ୍ବଦେଶୀ ଆପ୍‌ ବାହାର କରିବାକୁ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହ୍ବାନ

‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ଗଢ଼ିବା ପଥରେ ମୋଦୀ, ସ୍ବଦେଶୀ ଆପ୍‌ ବାହାର କରିବାକୁ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହ୍ବାନ


‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ଗଢ଼ିବା ପଥରେ ମୋଦୀ, ସ୍ବଦେଶୀ ଆପ୍‌ ବାହାର କରିବାକୁ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହ୍ବାନ | Sambad