Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାର ସମ୍ମତି ବା ସହମତି ନୁହେଁ: କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ

ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାର ସମ୍ମତି ବା ସହମତି ନୁହେଁ: କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ


ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାର ସମ୍ମତି ବା ସହମତି ନୁହେଁ: କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ | Sambad