Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଆମେରିକାରୁ ଆଉ ୮ଟି ପୋସେଡନ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ବୁଡ଼ାଜାହଜକୁ ଠାବ...

ଆମେରିକାରୁ ଆଉ ୮ଟି ପୋସେଡନ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ବୁଡ଼ାଜାହଜକୁ ଠାବ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ


ଆମେରିକାରୁ ଆଉ ୮ଟି ପୋସେଡନ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ବୁଡ଼ାଜାହଜକୁ ଠାବ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ | Sambad