Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଆମେରିକାରୁ ଆଉ ୮ଟି ପୋସେଡନ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ବୁଡ଼ାଜାହଜକୁ ଠାବ...

ଆମେରିକାରୁ ଆଉ ୮ଟି ପୋସେଡନ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ବୁଡ଼ାଜାହଜକୁ ଠାବ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ

0

[ad_1]

ଆମେରିକାରୁ ଆଉ ୮ଟି ପୋସେଡନ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ବୁଡ଼ାଜାହଜକୁ ଠାବ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ | Sambad