Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଆମେରିକା ପରେ ଅଧିକ କରୋନାଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ବରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଦେଶ:...

ଆମେରିକା ପରେ ଅଧିକ କରୋନାଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ବରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଦେଶ: ଡୋନାଲ୍‌ଡ୍ ଟ୍ରମ୍ପ୍

0

[ad_1]

ଆମେରିକା ପରେ ଅଧିକ କରୋନାଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ବରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଦେଶ: ଡୋନାଲ୍‌ଡ୍ ଟ୍ରମ୍ପ୍ | Sambad