Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଆମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ନାହିଁ : ରାମ ମନ୍ଦିର ସଂପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ...

ଆମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ନାହିଁ : ରାମ ମନ୍ଦିର ସଂପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭାରତର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା

0

[ad_1]

ଆମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ନାହିଁ : ରାମ ମନ୍ଦିର ସଂପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭାରତର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା | Sambad