Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରଖି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିବା ୩ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ...

ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରଖି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିବା ୩ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍‌ମେଲ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ୩ ଏନ୍‌ଜିଓ କର୍ମୀ ଗିରଫ


ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରଖି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିବା ୩ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍‌ମେଲ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ୩ ଏନ୍‌ଜିଓ କର୍ମୀ ଗିରଫ | Sambad