Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଏଲଏସିରେ ଚୀନ୍‌‌ ସେନାର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ତିବ୍ବତ ଉପରେ ଗତିକଲା ଭାରତର ଗୁଇନ୍ଦା ସାଟେଲାଇଟ୍ ‘ଏମିସାଟ୍’

ଏଲଏସିରେ ଚୀନ୍‌‌ ସେନାର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ତିବ୍ବତ ଉପରେ ଗତିକଲା ଭାରତର ଗୁଇନ୍ଦା ସାଟେଲାଇଟ୍ ‘ଏମିସାଟ୍’


ଏଲଏସିରେ ଚୀନ୍‌‌ ସେନାର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ତିବ୍ବତ ଉପରେ ଗତିକଲା ଭାରତର ଗୁଇନ୍ଦା ସାଟେଲାଇଟ୍ ‘ଏମିସାଟ୍’ | Sambad