Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଏଲଏସିରେ ଚୀନ୍‌‌ ସେନାର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ତିବ୍ବତ ଉପରେ ଗତିକଲା ଭାରତର ଗୁଇନ୍ଦା ସାଟେଲାଇଟ୍ ‘ଏମିସାଟ୍’

ଏଲଏସିରେ ଚୀନ୍‌‌ ସେନାର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ତିବ୍ବତ ଉପରେ ଗତିକଲା ଭାରତର ଗୁଇନ୍ଦା ସାଟେଲାଇଟ୍ ‘ଏମିସାଟ୍’

0

[ad_1]

ଏଲଏସିରେ ଚୀନ୍‌‌ ସେନାର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ତିବ୍ବତ ଉପରେ ଗତିକଲା ଭାରତର ଗୁଇନ୍ଦା ସାଟେଲାଇଟ୍ ‘ଏମିସାଟ୍’ | Sambad