Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଏସ୍‌ବିଆଇ କାର୍ଡ ଓ ଆଇଆର୍‌ସିଟିସି ପକ୍ଷରୁ ରୁପେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ନୋ-ଟଚ୍‌ କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡ;...

ଏସ୍‌ବିଆଇ କାର୍ଡ ଓ ଆଇଆର୍‌ସିଟିସି ପକ୍ଷରୁ ରୁପେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ନୋ-ଟଚ୍‌ କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡ; ଯାତ୍ରୀ ପାଇବେ ଅନେକ ଫାଇଦା

0

[ad_1]

ଏସ୍‌ବିଆଇ କାର୍ଡ ଓ ଆଇଆର୍‌ସିଟିସି ପକ୍ଷରୁ ରୁପେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ନୋ-ଟଚ୍‌ କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡ; ଯାତ୍ରୀ ପାଇବେ ଅନେକ ଫାଇଦା | Sambad