Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା : କାଳ ହେଲା ‘ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ରନୱେ’, ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ...

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା : କାଳ ହେଲା ‘ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ରନୱେ’, ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ୩୫ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ି ୨ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ବିମାନ


ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା : କାଳ ହେଲା ‘ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ରନୱେ’, ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ୩୫ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ି ୨ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ବିମାନ | Sambad