Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କି ଟେବୁଲଟପ ରନ ୱେ, ଯେଉଁଠି ଖୁବ ସତର୍କତାର ସହ ବିମାନ ଓହ୍ଲାନ୍ତି...

ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କି ଟେବୁଲଟପ ରନ ୱେ, ଯେଉଁଠି ଖୁବ ସତର୍କତାର ସହ ବିମାନ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ପାଇଲଟ

0

[ad_1]

ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କି ଟେବୁଲଟପ ରନ ୱେ, ଯେଉଁଠି ଖୁବ ସତର୍କତାର ସହ ବିମାନ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ପାଇଲଟ | Sambad