Home ଦେଶ ବିଦେଶ ‘କବାଟ ଖୋଲ, ମୋ ମାକୁ ଟିକେ ଦେଖ’ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ପରେ ବି ଖୋଲିଲାନି ମେଡିକାଲର...

‘କବାଟ ଖୋଲ, ମୋ ମାକୁ ଟିକେ ଦେଖ’ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ପରେ ବି ଖୋଲିଲାନି ମେଡିକାଲର ଦ୍ୱାର


‘କବାଟ ଖୋଲ, ମୋ ମାକୁ ଟିକେ ଦେଖ’ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ପରେ ବି ଖୋଲିଲାନି ମେଡିକାଲର ଦ୍ୱାର | Sambad