Home ଦେଶ ବିଦେଶ କରୋନା ବେଳେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଆସାମ୍‌ରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୭୦ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ

କରୋନା ବେଳେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଆସାମ୍‌ରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୭୦ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ


କରୋନା ବେଳେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଆସାମ୍‌ରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୭୦ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ | Sambad