Home ଦେଶ ବିଦେଶ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିନ୍ତା, ସଂକ୍ରମଣର ସଠିକ୍‌ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିନ୍ତା, ସଂକ୍ରମଣର ସଠିକ୍‌ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ


କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିନ୍ତା, ସଂକ୍ରମଣର ସଠିକ୍‌ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ | Sambad