Home ଦେଶ ବିଦେଶ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେଣି ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରର ୭୪୩ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ...

କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେଣି ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରର ୭୪୩ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେଣି ଲୋକେ


କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେଣି ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରର ୭୪୩ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେଣି ଲୋକେ | Sambad