Home ଦେଶ ବିଦେଶ କରୋନାଭାଇରସ୍ ବାୟୁବାହୀ ହେବାର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ: ବିଶେଷଜ୍ଞ

କରୋନାଭାଇରସ୍ ବାୟୁବାହୀ ହେବାର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ: ବିଶେଷଜ୍ଞ


କରୋନାଭାଇରସ୍ ବାୟୁବାହୀ ହେବାର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ: ବିଶେଷଜ୍ଞ | Sambad