Home ଦେଶ ବିଦେଶ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନେଇ ଥିବା ବେଳେ ଥକି ପଡ଼ି...

କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନେଇ ଥିବା ବେଳେ ଥକି ପଡ଼ି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା


କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନେଇ ଥିବା ବେଳେ ଥକି ପଡ଼ି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା | Sambad