Home ଦେଶ ବିଦେଶ କରୋନା ଭାଇରସର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ସଂପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡବ୍ଲୁଏଚଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ

କରୋନା ଭାଇରସର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ସଂପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡବ୍ଲୁଏଚଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ

0

[ad_1]

କରୋନା ଭାଇରସର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ସଂପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡବ୍ଲୁଏଚଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ | Sambad