Home ଦେଶ ବିଦେଶ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଠ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ : ଡବ୍ଲୁଏଚଓ

କରୋନା ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଠ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ : ଡବ୍ଲୁଏଚଓ


କରୋନା ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଠ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ : ଡବ୍ଲୁଏଚଓ | Sambad