Home ଦେଶ ବିଦେଶ କଶ୍ମୀରୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ସୟଦ ଅଲୀ ଶାହା ଗିଲାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଦାବି କଲା...

କଶ୍ମୀରୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ସୟଦ ଅଲୀ ଶାହା ଗିଲାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଦାବି କଲା ପାକିସ୍ତାନ ସିନେଟ୍‌


କଶ୍ମୀରୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ସୟଦ ଅଲୀ ଶାହା ଗିଲାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଦାବି କଲା ପାକିସ୍ତାନ ସିନେଟ୍‌ | Sambad