Home ଦେଶ ବିଦେଶ କୁଏତ୍ ପ୍ରବାସବାସୀ ଚିଠା ବିଲ୍ ଅନୁମୋଦିତ; ୮ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କୁଏତ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ...

କୁଏତ୍ ପ୍ରବାସବାସୀ ଚିଠା ବିଲ୍ ଅନୁମୋଦିତ; ୮ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କୁଏତ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେ


କୁଏତ୍ ପ୍ରବାସବାସୀ ଚିଠା ବିଲ୍ ଅନୁମୋଦିତ; ୮ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କୁଏତ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେ | Sambad