Home ଦେଶ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ୩୦% ହ୍ରାସ କରି ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଣିଲା ସିବିଏସଇ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ...

କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ୩୦% ହ୍ରାସ କରି ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଣିଲା ସିବିଏସଇ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା କେଉଁ ବିଷୟ


କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ୩୦% ହ୍ରାସ କରି ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଣିଲା ସିବିଏସଇ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା କେଉଁ ବିଷୟ | Sambad