Home ଦେଶ ବିଦେଶ କୋଜିକୋଡ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ରନୱେ ତଳକୁ ଖସୁ ଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ଭିତରେ କିଭଳି ଥିଲା...

କୋଜିକୋଡ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ରନୱେ ତଳକୁ ଖସୁ ଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ଭିତରେ କିଭଳି ଥିଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା? ଜଣାଇଲେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀ

0

[ad_1]

କୋଜିକୋଡ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ରନୱେ ତଳକୁ ଖସୁ ଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ଭିତରେ କିଭଳି ଥିଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା? ଜଣାଇଲେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀ | Sambad