Home ଦେଶ ବିଦେଶ ‘କୋଭାକ୍ସିନ୍‌’ ଟିକାର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ; ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସୁସ୍ଥ, ୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା

‘କୋଭାକ୍ସିନ୍‌’ ଟିକାର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ; ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସୁସ୍ଥ, ୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା

0

[ad_1]

‘କୋଭାକ୍ସିନ୍‌’ ଟିକାର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ; ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସୁସ୍ଥ, ୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା | Sambad