Home ଦେଶ ବିଦେଶ କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ତଦନ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ବେଜିଙ୍ଗ୍‌ରେ ଦୁଇ ଦିନ ବିତାଇବେ ‘ଡବ୍ଲୁଏଚ୍‌ଓ’...

କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ତଦନ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ବେଜିଙ୍ଗ୍‌ରେ ଦୁଇ ଦିନ ବିତାଇବେ ‘ଡବ୍ଲୁଏଚ୍‌ଓ’ ବିଶେଷଜ୍ଞ


କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ତଦନ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ବେଜିଙ୍ଗ୍‌ରେ ଦୁଇ ଦିନ ବିତାଇବେ ‘ଡବ୍ଲୁଏଚ୍‌ଓ’ ବିଶେଷଜ୍ଞ | Sambad