Home ଦେଶ ବିଦେଶ ‘କୋଭାକ୍ସିନ୍‌’ର ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଫଳାଫଳ; ୫୦ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ

‘କୋଭାକ୍ସିନ୍‌’ର ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଫଳାଫଳ; ୫୦ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ


‘କୋଭାକ୍ସିନ୍‌’ର ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଫଳାଫଳ; ୫୦ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ | Sambad