Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଗଲ୍‌ୱାନ୍ ସଂଘର୍ଷ ପରେ କେରଳରେ ଥିବା ‘ଚାଇନା ଜଙ୍କ୍‌ସନ୍’ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ...

ଗଲ୍‌ୱାନ୍ ସଂଘର୍ଷ ପରେ କେରଳରେ ଥିବା ‘ଚାଇନା ଜଙ୍କ୍‌ସନ୍’ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ବିବାଦ


ଗଲ୍‌ୱାନ୍ ସଂଘର୍ଷ ପରେ କେରଳରେ ଥିବା ‘ଚାଇନା ଜଙ୍କ୍‌ସନ୍’ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ବିବାଦ | Sambad