Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଗଲୱାନା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ଖୁଲାସା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏମିତି ତଥ୍ୟ

ଗଲୱାନା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ଖୁଲାସା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏମିତି ତଥ୍ୟ


ଗଲୱାନା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ଖୁଲାସା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏମିତି ତଥ୍ୟ – OTV Khabar.