Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଆହତ ଯବାନଙ୍କ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା ହେଉ ନଥିବା ନେଇ ବୟାନବାଜିକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା...

ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଆହତ ଯବାନଙ୍କ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା ହେଉ ନଥିବା ନେଇ ବୟାନବାଜିକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ


ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଆହତ ଯବାନଙ୍କ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା ହେଉ ନଥିବା ନେଇ ବୟାନବାଜିକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ | Sambad