Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା; ବିଶ୍ବ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାହସକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ...

ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା; ବିଶ୍ବ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାହସକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି 


ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା; ବିଶ୍ବ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାହସକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି  | Sambad