Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ: ନିଜ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ:...

ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ: ନିଜ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ: ମନମୋହନ ସିଂହ


ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ: ନିଜ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ: ମନମୋହନ ସିଂହ | Sambad