Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଗାଲଓ୍ଵାନର ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ର: ବଖାଣୁଛି ଅନେକ ଭିତିରି କଥା; ମୁହାଁ ମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ- ଚୀନ୍‌...

ଗାଲଓ୍ଵାନର ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ର: ବଖାଣୁଛି ଅନେକ ଭିତିରି କଥା; ମୁହାଁ ମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ- ଚୀନ୍‌ ସେନା


ଗାଲଓ୍ଵାନର ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ର: ବଖାଣୁଛି ଅନେକ ଭିତିରି କଥା; ମୁହାଁ ମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ- ଚୀନ୍‌ ସେନା | Sambad