Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଘର କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁନଥିବାରୁ ଗୃହ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ

ଘର କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁନଥିବାରୁ ଗୃହ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ


ଘର କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁନଥିବାରୁ ଗୃହ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ | Sambad