Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଚୀନ୍‌ର ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧରାପଡ଼ିଲା : ହିମାଚଳ ସୀମାରେ ତିଆର କରିଛି ୨୦ କିମି...

ଚୀନ୍‌ର ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧରାପଡ଼ିଲା : ହିମାଚଳ ସୀମାରେ ତିଆର କରିଛି ୨୦ କିମି ଲମ୍ବା ସଡ଼କ, ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ପଠାଉଛି ଡ୍ରୋନ୍‌


ଚୀନ୍‌ର ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧରାପଡ଼ିଲା : ହିମାଚଳ ସୀମାରେ ତିଆର କରିଛି ୨୦ କିମି ଲମ୍ବା ସଡ଼କ, ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ପଠାଉଛି ଡ୍ରୋନ୍‌ | Sambad