Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଚୀନ୍‌ର ଆକ୍ରମଣ ମନୋଭାବ ବଢୁଥିବାରୁ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାଠାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିପାରେ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ

ଚୀନ୍‌ର ଆକ୍ରମଣ ମନୋଭାବ ବଢୁଥିବାରୁ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାଠାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିପାରେ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ

0

[ad_1]

ଚୀନ୍‌ର ଆକ୍ରମଣ ମନୋଭାବ ବଢୁଥିବାରୁ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାଠାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିପାରେ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ | Sambad