Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଚୀନ୍‌ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଜିନ୍‌ପିଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ସରକାରୀସ୍ତରୀୟ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିପାରନ୍ତି ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଞ୍ଜୋ...

ଚୀନ୍‌ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଜିନ୍‌ପିଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ସରକାରୀସ୍ତରୀୟ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିପାରନ୍ତି ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଞ୍ଜୋ ଆବେ


ଚୀନ୍‌ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଜିନ୍‌ପିଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ସରକାରୀସ୍ତରୀୟ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିପାରନ୍ତି ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଞ୍ଜୋ ଆବେ | Sambad