Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଚୀନ୍‌ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଗୁଗୁଲର ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ କହିଲେ ନା,...

ଚୀନ୍‌ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଗୁଗୁଲର ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ କହିଲେ ନା, ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌ର ଜୁକରବର୍ଗ କହିଲେ ହଁ

0

[ad_1]

ଚୀନ୍‌ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଗୁଗୁଲର ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ କହିଲେ ନା, ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌ର ଜୁକରବର୍ଗ କହିଲେ ହଁ | Sambad