Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଚୀନ୍ ନୁହେଁ, ଚୀନ୍‌ରେ ଥିବା ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନ ଅଫିସ୍ କରୋନାଭାଇରସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା...

ଚୀନ୍ ନୁହେଁ, ଚୀନ୍‌ରେ ଥିବା ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନ ଅଫିସ୍ କରୋନାଭାଇରସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା: ଡବ୍ଲୁଏଚ୍‌ଓ


ଚୀନ୍ ନୁହେଁ, ଚୀନ୍‌ରେ ଥିବା ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନ ଅଫିସ୍ କରୋନାଭାଇରସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା: ଡବ୍ଲୁଏଚ୍‌ଓ | Sambad