Home ଦେଶ ବିଦେଶ  ଚୀନ୍ ମାଲିକାନାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଲାଗି ଲଣ୍ଡନ୍‌କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛି ‘ଟିକ୍‌ଟକ୍’

 ଚୀନ୍ ମାଲିକାନାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଲାଗି ଲଣ୍ଡନ୍‌କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛି ‘ଟିକ୍‌ଟକ୍’


 ଚୀନ୍ ମାଲିକାନାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଲାଗି ଲଣ୍ଡନ୍‌କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛି ‘ଟିକ୍‌ଟକ୍’ | Sambad