Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଚୀନ୍ ସହ ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ନ ପାରନ୍ତି: ଆମେରିକାର...

ଚୀନ୍ ସହ ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ନ ପାରନ୍ତି: ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଜନ୍ ବୋଲ୍‌ଟନ୍

0

[ad_1]

ଚୀନ୍ ସହ ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ନ ପାରନ୍ତି: ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଜନ୍ ବୋଲ୍‌ଟନ୍ | Sambad