Home ଦେଶ ବିଦେଶ  ‘ଚେଙ୍ଗ୍‌ଡୁ ଜେ-୨୦’ ଲଢୁଆ ଜେଟ୍‌ ସହ ‘ରାଫେଲ୍’ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଚୀନ୍‌ କରିଥିବା ଦାବିକୁ...

 ‘ଚେଙ୍ଗ୍‌ଡୁ ଜେ-୨୦’ ଲଢୁଆ ଜେଟ୍‌ ସହ ‘ରାଫେଲ୍’ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଚୀନ୍‌ କରିଥିବା ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ପୂର୍ବତନ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ବିଏସ୍‌ ଧାନ୍‌ୱା

0

[ad_1]

 ‘ଚେଙ୍ଗ୍‌ଡୁ ଜେ-୨୦’ ଲଢୁଆ ଜେଟ୍‌ ସହ ‘ରାଫେଲ୍’ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଚୀନ୍‌ କରିଥିବା ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ପୂର୍ବତନ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ବିଏସ୍‌ ଧାନ୍‌ୱା | Sambad