Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର: ପୁଞ୍ଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ୬୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା...

ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର: ପୁଞ୍ଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ୬୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ମୃତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ


ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର: ପୁଞ୍ଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ୬୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ମୃତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ | Sambad