Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଆଇପିଏସ୍‌ ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ ରଥ ନିଲମ୍ବିତ

ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଆଇପିଏସ୍‌ ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ ରଥ ନିଲମ୍ବିତ


ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଆଇପିଏସ୍‌ ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ ରଥ ନିଲମ୍ବିତ | Sambad